Treiem els colors d’una capsa

La manera que tenim de treballar el sentit visual (cromàtic) com a preparació per al desenvolupament del sentit estètic, és mitjançant un material organitzat en capses.

Us presentem unes imatges i vídeos de l´aula, un cop els nens han treballat amb la primera i la segona capsa de colors, just quan es comença amb el treball de la tercera capsa de colors. On trobem un cromatisme molt variat.

Primerament, el nen haurà de treballar de manera individual cada un dels colors i quan ja hi ha treballat, tindrà l´oportunitat de posar-ho tot junt formant un sol.