Rentem una taula

Cada dia a l’aula fem activitats de cuina i per tant algunes taules s’embruten. Quan això passa tenim dues presentacions a l’aula per poder-les netejar. La que primer oferim als infants és netejar la taula amb una esponja humida i eixugar-la amb un guant; posteriorment se’ls presenta rentar la taula amb sabó. Aquesta és la que avui podeu veure en les següents imatges, una activitat ben complerta, en la que l’infant participa pel manteniment del seu propi entorn i es preocupa per tenir l’aula en bones condicions.