Pintar amb pinzell al cavallet

Quan els infants comencen a caminar amb més seguretat, introduïm nous materials i activitats. Quan, a part de caminar amb més seguretat, també comencen a tenir control a l´hora d´agafar objectes, els oferim l’activitat de pintar amb pinzell al cavallet.

El fet de pintar amb pinzell al cavallet requereix un seguit d´accions que permeten als alumnes treballar la capacitat de concentració i la memòria, a part de treballar el control de moviment i la coordinació òculo-manual. L´activitat comença quan l´alumne agafa la bata i acaba quan ha quedat tot net i recollit. Primer de tot, despengen la bata que està penjada en un ganxo al cavallet i se la posen, amb la nostra ajuda sempre que ho necessiten. Seguidament poden agafar el pinzell, sucar-lo al pot de pintura i fer la creació al paper que està enganxat al cavallet. Quan han acabat de pintar, deixen el pinzell dins del pot, es treuen la bata i van a rentar-se les mans.

Al principi, els oferim un color per creació, però més endavant tindran l´oportunitat de poder pintar amb més d´un color durant la mateixa creació. Per treballar de forma completament autònoma amb aquest material han d´assimilar tota la seqüència d´accions, un treball que requereix una gran concentració.