Per què Montessori?

La Pedagogia Montessori ja ha canviat el paradigma de l’educació que els experts estant demanant des de fa més d’una dècada. La creativitat, la iniciativa, l’autoconfiança, la capacitat de resoldre problemes, treball en equip, habilitats emocionals i socials juntament amb les funcions executives bàsiques són els nostres objectius de treball i són els fonaments del que els exigirà el futur.
per què montessori1

La diferència entre una aula Montessori i els mètodes tradicionals ampliats i actualitzats, es troba en el disseny de l’aula pensat per oferir al nen el desenvolupament intel·lectual i personal, la formació del professorat com a guia i el treball de l’alumne en llibertat i amb l’oportunitat d’escollir les activitats segons els seus interessos interaccionant lliurement amb els companys. A l’aula s’imparteixen lliçons directes al mateix temps que es fomenta l’autoaprenentatge i aprenentatge cooperatiu. Treballem aprenentatges tradicionals a través d’activitats per desenvolupar diverses habilitats simultàniament, aprofitant la relació entre diferents àrees de coneixement per tal de donar-li més sentit.

S’ofereixen al nen períodes llargs de temps perquè pugui escollir lliurement els treballs de qualsevol àrea, aprofundir en ells, disposar de temps per analitzar, raonar, provar, equivocar-se, corregir i explorar i investigar per aprendre a crear, decidir i millorar. Així el nen manté viva la seva motivació innata per aprendre i pot concentrar-se en un entorn de pau i tranquil·litat i proposant-se reptes per treballar al ritme que es marqui.

per què montessori2