Netegem sabates

A l’aula de Comunitat Infantil hi trobem diversos materials per netejar les sabates, cada un d’ells amb una particularitat i una dificultat diferent. Avui us presentem el material de netejar sabates i el material de netejar esportives, activitats que es donen de forma successiva i on el procés de netejar les sabates és més llarg en el segon cas a l’utilitzar una mica d’aigua amb sabó.
El fet de preocupar-se per un mateix i poder participar en activitats d’higiene i de cura de la pròpia persona reconforta als infants i els dóna autoconfiança i autoestima quan els donem l’oportunitat d’actuar per ells/es mateixos/es.