Nadons en llibertat

Des del naixement és important que donem oportunitats als infants perquè es desenvolupin autònomament en la mesura del possible i posant per davant sempre les seves necessitats.

A l’aula de nadons els donem l’oportunitat perquè es moguin lliurement, de manera que, de mica en mica, coneixen el seu cos i són conscients del que poden fer sols o quan necessiten ajuda.

Per donar-los aquesta oportunitat, preparem l´espai perquè puguin estar a terra i tinguin un espai ampli per moure´s, sense objectes pel mig que destorbin, i que passin per totes les fases del desenvolupament quan se sentin preparats.

No forcem el desenvolupament de cap infant, sinó que els donem l´ajuda necessària perquè cada vegada puguin ser més autònoms en el seu dia a dia.

Els infants desenvolupen una forta autoestima, sentint-se capaços de poder fer coses per ells mateixos, alhora que treballen l´autonomia i enforteixen la musculatura.