Les mans ben netes

Els infants transporten l’aigua des del bidó fins al cossi per rentar-se les mans. Seguidament fan el procés de rentar mans (ensabonar, fregar, esbandir i eixugar) i recullen tot el material, deixant-lo a punt per si algun company vol utilitzar-lo.

Presentem aquest material amb un rigorós ordre i procediment i els infants retenen aquesta informació, fet que els permet poder treballar de forma autònoma abans d´assolir la perfecció.

Aquest treball requereix concentració i una certa precisió en els moviments. Quan comencen a treballar amb aquest material no és tanta la importància de rentar-se bé les mans com tot el treball que hi ha al darrere: transportar aigua, abocar-la, tornar tot el material al seu lloc… i recordar el procediment!