La hidratació dels infants

L’aigua és essencial per la vida i és un nutrient clau en el creixement i desenvolupament dels infants, ja que amb ella s’absorbeixen totes les vitamines i minerals.
És per aquest motiu que els infants s’han d’anar hidratant al llarg del dia i per això totes les aules de l’escola compten amb una zona per servir-se aigua sempre que ho desitgin.
Val a dir que és una activitat que promou l’autonomia, la independència, el control motriu i la coordinació ull-mà de tal manera que els infants de 0 a 3 anys tenen una gerra petita amb una mica d’aigua. Ells mateixos es poden servir aigua en un got i posteriorment el porten al carretó dels plats bruts.
Per iniciar-se en tot el procés de servir-se aigua cal tenir present que inicialment l’adult és qui ha de controlar la quantitat d’aigua que hi ha a la gerra que se li ofereix a l’infant i alhora tenir clar, que aquesta ha de poder cabre dins del got. A partir dels 3 anys, els infants ja han tingut un ventall d’experiències molt ampli que els permet dosificar la quantitat d’aigua a servir-se, de tal manera que ja els hi podrem donar aquesta responsabilitat.