La Guia Montessori de l’escola Mònica Kleiner dóna una ponència sobre Montessori i la música al Liceu

El passat cap de setmana 25 i 26 de gener va tenir lloc el II Congrés de pedagogia musical de Catalunya, on hi participen professors i especialistes d’escoles d’infantil, primària, secundaria, escoles de música i conservatoris (professionals i superiors) d’arreu de Catalunya. Mònica Kleiner, Guia Montessori de 3-6 del centre Montessori Palau Montgrí va realitzar una comunicació sobre Montessori i la música.

La ponència va tractar sobre com es poden aportar els coneixements i experiències musicals a través del treball diari que realitzen els alumnes del nostre centre a les edats compreses entre els 0 a 6 anys.

Durant el congrés els assistents van poder gaudir de diferents xerrades i ponències de diversos autors i entitats sobre Neurociència, les funcions executives, de la programació de les aules de música, inclusió a l’aula de nens amb necessitats diverses, fins a composició o improvisació.