Interactuem amb el món

Cada divendres al matí, sempre que el temps ens ho permeti, realitzarem petites sortides per l´entorn de l´escola on podrem treballar diferents aspectes motrius, de gràcia i cortesia i respecte.

Durant aquestes sortides podrem observar i treballar en viu les diferents vivències que ens dona l´entorn: escoltar els ànecs del riu, veure com es mouen, respectar les normes de circulació, interactuar amb la gent que trobem pel carrer, etc…