Iniciació en el treball: petits instants de concentració

Des que gategen i poden seure, els infants de l´aula poden escollir material sensorial per treballar dintre dels límits establerts i en funció del seu desenvolupament.

Si ens centrem en els infants que gategen, troben el material a la seva alçada (pràcticament a terra), que poden agafar i posar-lo a terra per poder treballar asseguts còmodament. Al principi, l’acompanyament és constant perquè s´han d´establir els límits i les normes de treball. Quan veiem que segueixen un patró dintre d´aquests límits i normes, reduïm les intervencions i deixem que treballin de forma autònoma.

Hi ha un ventall de material per presentar-los segons el seu desenvolupament i que va canviant en funció del grup que hi ha a l´aula en cada moment.