Estimulem el sentit del gust!

Durant l´etapa de 3 a 6 anys, el nen ha d´aprendre de manera sensorial, per això les nostres aules tenen una sèrie d´activitats on es treballa cada sentit de manera individual. En aquesta ocasió, els nens tenen un material amb diverses ampolles que contenen aigües de diferents gustos i les han d’aparellar buscant les que són iguals.