Diferents formes d’exprimir

Com bé sabeu a l’etapa d’Educació Infantil els infants es poden preparar alguna peça de fruita durant el matí i per mantenir el seu interès i treballar diverses habilitats motrius els proposem l’ús de dos exprimidors.
Les activitats que tenim són preparar suc de taronja i preparar aigua amb llimona. La primera d’aquestes els infants treballen amb un exprimidor manual mentre que en la segona l’exprimidor s’ha d’introduir dins de la meitat de la llimona i girar-lo.
En ambdós casos els infants treballen el desenvolupament motriu i visual ja que necessiten un conjunt d’habilitats essencials per assolir el seu fi: exprimir per poder beure allò que s’han preparat.
Val a dir que en molts casos, observem com exprimeixen unes poques gotes, però per a ells i elles és un gran mèrit. Aquest fet els fa ser persistents en la tasca i repeteixen fins a exprimir el total de la fruita. Tots estan orgullosos del suc que s’han preparat i se’l beuen ben il·lusionats.