Escola d´artistes

Al llarg de tota l´etapa d´educació infantil es realitzen diferents treballs d´art amb diverses tècniques plàstiques. A mesura que l´infant és més gran aquestes tècniques es van perfeccionant i ampliant per tal d´oferir noves varietats.

Un exemple clar és el fet de treballar a través de la pintura: mentre que inicialment només tenien un únic color i un pinzell més gruixut, a l´aula de 3-6 anys poden combinar diversos colors i pinten amb un pinzell fi que cal netejar cada vegada. S´aprecia així un pas endavant en el desenvolupament, ja que tot el procés de treball és més elaborat.

A l´aula es proposen molts treballs d´art com ara retallar cartolines pautades, punxar, pintar amb colors de fusta o ceres… tots i cada un d´ells enriqueixen i fomenten la creativitat dels infants.