Aprenen a comptar fins el 1000

Un cop els alumnes ja han treballat una mica el compteig lineal, coneixen els números i els relacionen amb la grafia escrita, podem començar a treballar amb la cadena del 1000
És una cadena llarga amb 1000 boletes que els nens aniran comptant d´1 en 1 i aniran posant el seu número corresponent de 10 en 10 fins arribar al 1000.
Al ser una cadena molt llarga, necessitem d´un espai ampli per posar la catifa i el material.
Generalment, aquesta activitat es fa per parelles ja que és un treball en què hi destinen una bona estona de temps i han de saber treballar amb equip.