Ampolles dels gustos

Reconèixer els diferents gustos és una habilitat que també cal entrenar; amb aquesta activitat es refina el sentit del gust i es treballa la concentració i l’ordre.

L´objectiu és que el nen/a identifiqui i emparelli correctament les ampolles que contenen el mateix gust.

Es disposa el material ordenadament sobre la taula, posant un joc d´ampolles a un costat i l´altre joc a l´altre costat; l´alumne ha d´anar tastant el contingut i fent les parelles adequades.