La rebuda del nadó

Dia: dimecres 4 i 11 de novembre de 2020

Hora: 18 hores

Format: Videoconferencia. Els inscrits rebran l’enllaç per correu electrònic.

  • Com ha de ser l’habitació del nadó? Cal que dormi en un llit de baranes?
  • Què necessito comprar per a la rebuda del nadó?
  • Què hi posem a la llista de naixement?
  • Què em pot ajudar a estimular-lo?
  • Com ens preparem a casa per a aquesta nova etapa?
  • I el pare? Quina és la seva funció en l’arribada d’un nadó a casa?

Us proposem dues sessions d’assessorament per orientar-vos sobre com preparar la casa, la rebuda del nadó i quines activitats podeu fer per ajudar-lo en el seu procés de creixement. En aquestes sessions en grup reduït i en format de videoconferència, aprofundirem en el desenvolupament del nadó des d’abans del naixement fins als primers mesos de vida. Els participants rebreu consells i materials per a casa.

Funcionament:

Una setmana abans de la primera sessió us farem arribar l’enllaç per accedir a la sessió presencial que es farà a través del Google Hangout Meet. Aquest enllaç és individual i per família. Us donarem totes les indicacions necessàries en el correu electrònic de confirmació.

Confirmació d’assistència

Activitat ja realitzada