Segon Cicle d’Educació Infantil

L’ambient preparat

El Montessori Palau Montgrí té una aula de 100 m2 a partir dels 2 anys i mig i fins als 6 anys amb el seu entorn natural exterior, equipada amb uns materials a la mida del nen, disposats amb un ordre concret i precís, i amb un disseny que desperta el seu interès i sensibilitat. Aquest ambient és semblant al d’una llar. Les aules inclouen tot el material de la Pedagogia Montessori. Les oportunitats de moviment dins l’aula van dirigides a un refinament, que servirà per a l’adquisició dels conceptes abstractes del coneixement de l’entorn i de totes les altres àrees del currículum.

 

El rol de l’adult

El rol de l’adult és guiar al nen. Per poder realitzar aquesta tasca amb tota la complexitat que això comporta, el primer que ha de fer l’adult és formar-se, tant des del punt de vista tècnic com personal. Un altre rol del Guia és dissenyar i preparar l’ambient més adequat per a l’etapa de desenvolupament i crear un vincle entre el nen i l’ambient i el nen i el grup, tot promovent la iniciativa, l’autonomia, la creativitat i la responsabilitat individual i social. Dins aquest ambient, qualsevol adult ha d’actuar com a model a seguir pel nen, tenint present tots els detalls, ja que el nen l’imitarà. A través de l’observació, el Guia descobrirà les necessitats individuals i els interessos tant culturals com psicològics, atenent les tendències humanes i les característiques psicològiques d’aquesta edat. La informació recollida li serveix per planificar les presentacions més adequades en cada moment i amb quin grups de nens o nenes les realitzarà, per tal de guiar el nen cap al seu desenvolupament complet.

 

El treball principal del nen

L’alumne construeix connexions neuronals al seu cervell a través de l’elecció del treball i la realització i repetició amb els materials presentats i de la seva exploració sensorial, que li permetran expressar les tendències humanes per a la seva autoconstrucció tan psíquica com física. És l’etapa de la creació de la persona. Cal tenir present que el nen està en l’etapa del desenvolupament del jo, per això els primers anys els treballs i les presentacions són bàsicament individuals. Les àrees de llengua, matemàtiques i coneixement sí que tenen presentacions que es realitzen en grups reduïts.

 

El currículum i les seves ampliacions

 

En aquesta etapa el currículum, és a dir, allò que han d’aprendre els nens, es basa en unes àrees dissenyades a partir de les característiques psicològiques i períodes sensitius dels nens de dos anys i mig a sis anys. En aquesta etapa es treballa l’Àrea de vida pràctica, l’Àrea sensorial, l’Àrea de llenguatge, l’Àrea d’extensions del llenguatge, l’Àrea de Matemàtiques i l’Àrea de desenvolupament personal, emocional i afectiu.

 

  •  L’Àrea de Vida pràctica

Cal entendre-la com l’àrea d’adaptació, de coneixement de l’estructura i funcionament, per tal de desenvolupar i perfeccionar les tasques de la vida quotidiana que determinaran l’autonomia personal i la iniciativa de la resta de les àrees. Amb l’estructura de l’aula, l’àrea de vida pràctica permet als nens oportunitats pel desenvolupament social i la comunicació perquè incideix en la gràcia i cortesia i també en el sentit del servei a la comunitat i de responsabilitat individual i social. Aquesta àrea també influeix en el desenvolupament de la capacitat de superar reptes i resoldre problemes pràctics. També té com a finalitat indirecta la preparació per a la lectura, l’escriptura, la lògica i les matemàtiques. Part de l’expressió artística també es pot considerar vida pràctica pels seus aspectes de la cura de la persona.

 

Programa d’activitat física per a l’organització neuro-senso-psicomotriu

L’àrea de vida pràctica, en el capítol de cura de la persona, inclou l’àrea d’activitat física o psicomotricitat que està orientada al desenvolupament neurosensorial i del moviment. L’objectiu és construir una bona organització cerebral a base d’exercicis físics per agilitzar les connexions neurològiques. Aquesta àrea es treballa diàriament i amb grups reduïts per edats.

 

  •  L’Àrea Sensorial

Els nens d’aquestes edats estan en el període sensitiu de refinament dels sentits i, per això, es proporciona als alumnes una sèrie d’experiències sensorials que els permeten atendre  aquest particular interès i habilitat. A partir d’aquest treball, el nen pot construir una organització mental i unes imatges mentals de conceptes abstractes que li permetran, d’una banda, desenvolupar la capacitat d’observació de l’entorn i l’habilitat per a l’experimentació i l’anàlisi científica, a més de treballar el desenvolupament mental amb el que desenvoluparan la seva intel·ligència. Per altra banda, constituirà una preparació indirecta pera la geometria, l’aritmètica i el desenvolupament  i precisió del llenguatge.

 

  •  L’Àrea de llenguatge

A més de ser una continuïtat respecte a tot allò referent a la millora de la comunicació, a mesura que el nen va madurant el seu interès comunicatiu s’amplia cap a l’escriptura i la lectura. Així en aquest cicle, s’inicia als nens en aquestes habilitats instrumentals bàsiques pels seus futurs aprenentatges. I amb la finalitat de millorar en la seva comunicació oral i escrita se li presenten continguts de l’àrea de gramàtica com son les funcions de la paraula i l’anàlisi de la oració.

L’aprenentatge de la llengua anglesa es treballa amb un assistent de parla anglesa, que es comunica amb els nens utilitzant aquesta llengua. Aquest assistent acompanya el grup al menjador i a la hora del berenar i dirigeix les sessions d’educació física i les audicions. El treball de l’anglès s’inicia amb les mateixes activitats amb les quals treballen la llengua materna i se centra en el treball oral i l’enriquiment del vocabulari. En el nostre cas utilitzem la guia del vocabulari dels exàmens del Young Learners de Cambridge amb la metodologia de nomenclatures de Montessori. EL treball de nomenclatures classificades es realitza en les tres llengües; català, castellà i anglès. El pròxim curs realitzarem activitats per potenciar el llenguatge oral en anglès.

 

  •  L’Àrea d’Extensions del llenguatge

Una part important del vocabulari del nen serà l’específic de les àrees de coneixement. Així es presenten continguts i conceptes de les àrees de geologia, botànica, geografia, i de les ciències en general per apropar el mon al propi nen i obrir-li la ment en tots els camps de coneixement. A més en aquesta àrea també trobarem altres llenguatges com l’artístic, tant el llenguatge plàstic com el musical. El nen s’inicia en la lectoescriptura amb la seva llengua materna o en el cas de no ser possible amb la llengua escollida pels pares. A l’àrea de llengua anglesa es treballa la preparació per la lectura global, l’enriquiment de vocabulari i aquest curs iniciarem l’estimulació del llenguatge oral.

 

  •  L’Àrea de Matemàtiques

Encara que les matemàtiques estan considerades un llenguatge, acadèmicament es tracten com una àrea específica. Els nens s’inicien en la geometria a través de l’àrea sensorial i aquí s’inicien en el que fa referència a la numeració, sistema decimal i als conceptes de les quatre operacions.

Tot això es realitza amb les pràctiques amb els materials per seguir potenciant la iniciativa, el mètode científic, la capacitat de raonament lògic i la capacitat d’observació. També poden treballar amb el treball de memorització d’operacions per base del càlcul mental i amb problemes, fins a arribar a un procés d’abstracció de les operacions.

Amb la Pedagogia Montessori s’integren els aprenentatges acadèmics, l’adquisició d’habilitats cognitives amb els aprenentatges emocionals; creant-se un ambient de treball que permet a l’alumne estar preparat pel seu desenvolupament. A més, aquest treball aporta una notable ampliació de les àrees respecte al currículum oficial en el 2n cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys).

 

Vídeo de l'etapaUtilitzem cookies per millorar l´experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar més informació