Primer Cicle d´Educació Infantil

L’ambient preparat

El Montessori Palau Montgrí té una aula de 45 m2 per als alumnes més petits i fins que tenen 2 anys i mig, i una aula de 100 m2 a partir de l’any i mig, amb el seu entorn natural exterior, equipada amb uns materials a la mida del nen, disposats amb un ordre concret i precís, i amb un disseny que desperta el seu interès i sensibilitat. Aquest ambient és semblant al d’una llar. Les aules inclouen tot el material de la Pedagogia Montessori. Les oportunitats de moviment dins l’aula van dirigides a un refinament, que servirà per a l’adquisició dels conceptes abstractes del coneixement de l’entorn i de totes les altres àrees del currículum.

 

El rol de l’adult

El rol de l’adult és guiar al nen. Per poder realitzar aquesta tasca amb tota la complexitat que això comporta, el primer que ha de fer l’adult és formar-se, tant des del punt de vista tècnic com personal. Un altre rol del Guia és dissenyar i preparar l’ambient més adequat per a l’etapa de desenvolupament i crear un vincle entre el nen i l’ambient i el nen i el grup, tot promovent la iniciativa, l’autonomia, la creativitat i la responsabilitat individual i social. Dins aquest ambient, qualsevol adult ha d’actuar com a model a seguir pel nen, tenint present tots els detalls, ja que el nen l’imitarà. A través de l’observació, el Guia descobrirà les necessitats individuals i els interessos tant culturals com psicològics, atenent les tendències humanes i les característiques psicològiques d’aquesta edat. La informació recollida li serveix per planificar les presentacions més adequades en cada moment i amb quin grups de nens o nenes les realitzarà, per tal de guiar el nen cap al seu desenvolupament complet.

 

El treball del nen

L’alumne construeix connexions neuronals al seu cervell a través de la realització i repetició dels materials presentats i de la seva exploració sensorial, que li permetran expressar les tendències humanes per a la seva autoconstrucció tan psíquica com física. És l’etapa de la creació de la persona. Els nens i nenes escullen els treballs i la guia els assisteix en allò que ells no saben realitzar. A Primer Cicle d’Educació Infantil el nen pot treballar amb un material encara que la guia no li hagi presentat. Les activitats en grup apareixen de manera espontània en activitats de llenguatge, cant, activitat física, jocs o danses, entre molts d’altres.

 

El currículum i les seves ampliacions

En aquesta etapa el currículum, és a dir, allò que han d’aprendre els nens, es basa en unes àrees dissenyades a partir de les característiques psicològiques i períodes sensitius dels nens menors de dos anys i mig, que són el desenvolupament del moviment, com a base del desenvolupament neuro-senso-psicomotriu, és a dir, el desenvolupament neuronal i el desenvolupament del llenguatge.

A l’etapa de 0-3 o Llar d’infants, a partir de la Pedagogia i dels materials Montessori reconeguts s’atén individualment a cada alumne, permetent el desenvolupament de les seves potencialitats, atenent els seus períodes sensitius i desenvolupant l’autonomia personal. Durant tota la jornada escolar es treballen específicament les intel·ligències múltiples, aconseguint una estimulació primerenca i el treball de tres llengües: català, castellà i anglès amb professors natius.

 

  •  L’Àrea de vida pràctica

L’àrea de vida pràctica es treballa a partir d’uns materials que el nen pot trobar a la vida real amb la finalitat d’ajudar-lo en la seva adaptació a l’aula. Al mateix temps li proporciona un augment de la seva autonomia personal i una riquesa de situacions en les quals el nen ha de solucionar problemes i dificultats per si mateix. El disseny dels materials i de les presentacions està pensat per, a més d’adquirir l’aprenentatge específic d’una tasca de la vida quotidiana, per al desenvolupament del moviment, implicant la motricitat tan fina com gruixuda. Per aquests motius, és una àrea imprescindible pel desenvolupament de la intel·ligència.

Dins d’aquesta àrea, té especial importància la cuina per la seva exigència i pel control d’error. El treball en aquesta àrea va encaminat al desenvolupament de les funcions executives, bàsiques per l’aprenentatge.

També s’inclou en aquesta àrea la psicomotricitat i l’activitat física ja que la Pedagogia Montessori considera la llibertat de moviment com la gran base del desenvolupament. En el Montessori-Palau Montgrí enriquim aquest programa amb un programa que treballa l’organització neuro-senso-psicomotriu. L’objectiu és construir una bona organització cerebral a base dels exercicis físics per agilitzar les connexions neurològiques. El programa contempla tots els àmbits de la motricitat natural de l’etapa evolutiva i inclou contacte regular amb la naturalesa.

La importància que donem al moviment és reconeguda com a base del desenvolupament pels millors neurocientífics. Així es procura oferir al nen una gran riquesa en el moviment que implica la psicomotricitat grossa, caminar, córrer, saltar, jugar amb pilotes o amb objectes variats, grimpar, braquejar i en el que implica la psicomotricitat fina.

 

  •  L’Àrea de llenguatge

El nen es troba en el període sensitiu de l’adquisició del llenguatge, per això exposem als nens a les experiències de les tres llengües: català, castellà i anglès. El treball bàsic en les tres llengües és l’enriquiment de vocabulari, l’estimulació auditiva i la consciència fonològica tot encaminat al desenvolupament de la comunicació verbal. A més, proporcionem una estimulació auditiva amb altres llengües per ajudar en el desenvolupament de la consciència fonològica. El llenguatge musical, que també forma part d’aquesta àrea, es treballa amb experiències amb diferents instruments, ritmes, etc. I amb un programa d’audició que fa un recorregut per tota la història de la música.  El llenguatge matemàtic es treballa integrat amb l’àrea de vida pràctica i amb les experiències sensorials. Dins l’àrea del llenguatge, també s’inclou l’estimulació intel·lectual basada en la filosofia dels Drs. Glenn Doman i Carl H. Delacato.

 

  • L’àrea sensorial

L’objectiu principal és l’estimulació dels sentits i la identificació de les diferents sensacions, per això s’inicia amb experiències sensorials riques i variades que s’aprofundiran i refinaran en el Segon Cicle d’Infantil. 

 

  • Desenvolupament personal: emocional i afectiu

Si bé el desenvolupament personal no és una àrea pròpiament dita, la Pedagogia Montessori permet que cada nen es desenvolupi en tota la seva globalitat, contemplant elements tant cognitius com psicològics. La metodologia de treball i l’estructura de funcionament a l’aula, permeten que els nens creixin en un ambient que els potenciarà l’autonomia personal i per tant, l’autoestima i la iniciativa, l’autoconsciència emocional per poder anar evolucionant en desenvolupament maduratiu general. Per això, dins del propi currículum els nens realitzen activitats tant de vocabulari com d’autoconsciència emocional per iniciar el procés del seu coneixement i aplicació en la pròpia vida.

 

Vídeo de l'etapaUtilitzem cookies per millorar l´experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.
Acceptar més informació